ویژگی های روغن هیدرولیک:

ویژگی های روغن هیدرولیک:
1- قابلیت روانکاری بسیار بالا
2- استحکام لایه نازک روانکاری بسیار زیاد
3- در محدوده شرايط دما و فشار کارکرد ، از لحاظ شيميايي و فيزيکی پايدار باشد.
4- مقاومت در برابر اکسیداسیون
5- شاخص گرانروی مناسب
تغییرات ویسکوزیته در اثر تغییر دما باید حتی الامکان کم باشد به بیانی دیگر روغن هیدرولیک بایستی ویسکوزیته ثابتی داشته باشد
6- سازگاری با تجهیزات
روغن هیدرولیک نباید بر اجزای حساس سیستم انتقال قدرت مانند شیلنگ ها و اجزای آب بندی مانند کاسه نمد ها و رینگ ها اثر خوردگی داشته باشد.
7-فراريت کمی داشته باشد.
8-تمايل به ايجاد کف کمی داشته باشد.

9-خاصيت جدا شدن هوا از روغن خوبی داشته باشد.
10-غير سمی باشد.