شرکت نفت بهران

فعالیت‌های این شرکت در سال 1341 تحت امتیاز وتکنولوژی شرکتEXXON آمریکا وبا نام تجاریESSO  آغاز گردید.

با تاسیس واحد مخلوط کنی (Blending) در سال 1343، به تولید روغن هایESSOدر داخل ایران پرداخت واز سال 1345 با نام شرکت تولید وتصفیه روغن به کار خود ادامه داد.

پالایشگاه شرکت در سال 1347 تأسیس و با ظرفیت تولید 30 هزار تن روغن در سال راه اندازی گردید و از سال 1363، با نام جدید شرکت پالایش روغن تهران فعالیت‌های تولیدی خود را با روندی رو به توسعه، استمرار بخشید چنان که در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه شرکت، بالغ بر 400 هزار تن انواع محصولات است.