صنایع سیمان

محصولات این شرکت شامل روانکارهای است که برای هر قسمت از کارخانه سیمان مورد استفاده قرا می گیرد و باعث افزایش زمان فعالیت دستگاهها می شوند.این محصولات شامل روغن برای موتورهای دیزلی، موتورهای برقی، یاتاقان ها ، روغن های دنده و گریس های گرافیت با چسبندگی بالا مخصوص دنده های باز می باشد.