صنایع دریایی

صنایع دریایی شاخه ای از صنایع است که به فراوری و تولید شناورهای دریایی گوناگون مانند کشتی،ناو،ناوبری دریایی،خدمات بندری می پردازد.این محصولات شامل روانکارهایی جهت جلوگیری از زنگ زدگی،روغن موتورهای دریاییی،موتورهای دیزلی با سرعت بالا،روغن جهت میل لنگ،روان کننده های سیلندر،روغن صنعتی و انواع گریس می باشد.