صنایع حمل و نقل

حمل نقل زمینی شامل قطار های شهری ، قطار های سریع السیرو حمل و نقل جاده ای می باشد.محصولات این پالایشگاه شامل انواع گریس و روغن برای بخش های مختلف اعم از هیدرولیکی وموتوری می باشد.