صنایع حفاری

صنایع حفاری نقش تعیین کننده ای در انجام عملیات حفاری وتکمیل چا ه های نفت وگاز دارد، که این امر با تجهیزات و ماشین آلات مربوطه به طور مستمر انجام می پذیرد.محصولات ما شامل انواع گریس های معمولی ، نسوز ، گریس های آ ب بندی ، روغن های هیدرولیکی وموتوری می باشد.