نیروگاه

روانکارها وخنک کننده ها برای ایجاد عملکرد مطلوب در صنعت برق حیاتی هستند.استفاده از روغن صنعتی مناسب باعث بهبودی کارایی و قابلیت اطمینان می شوند.محصولات ما انواع خنک کننده ها، روغن موتور دیزلی و گازی روغن هیدرولیک،روغن دنده ، روغن انتقال حرارت ، روغن توربین ، روغن ترانس و انواع گریس عایق می باشند