Fuchs

فوکس Fuchs بزرگترین شرکت مستقل جهان در تولید روانساز می باشد که در سال 1931 تاسیس شد و مرکز آن در شهر مانهایم آلمان است.